02 November 2015

Dear PCP Colleague,

The PCP Board of Regents truly appreciates the essence of our mantra, "I.M. Healing and Leading with Integrity" to uplift the moral ascendancy of the College. PCP members should always remember the spirit of the mantra as the guiding light for all members to follow. This is among the primary PCP Board's leadership focus

for execution this fiscal year 2015-2016. 

To further strengthen our College commitment, the PCP leadership has created our PCP Honor Code, aptly called “Panatang Karangalan ng PCP”, which provides the
specific guidance on our professional undertakings as PCP members. This Honor Code should be stated at the start of all our PCP official functions. An AVP will be
produced for this purpose.

Below is the PCP Honor Code for your consideration.

Thanks again for your support. God bless.

Very truly yours,

- signed-

MARIANO B. LOPEZ, M.D., FPCP
President

 

PANATANG KARANGALAN NG PCP

Bilang isang tapat na manggagamot-PCP, ipinapangako ko:

Na magpapamalas ako ng kabutihan at katapatan sa isip, sa salita at sa gawa;

Pangangalagaan ko ang dignidad ng aking propesyon sa lahat ng pagkakataon;

Gagalangin ko ang mga kapwa ko manggagamot, kapwa manggagawang pangkalusugan, at iba pang may kinalaman sa aking gawain;

Sa wastong pamamaraan lamang ako makikitungo sa mga sangay o industriyang pangkalusugan hindi ko pagsasamantalahan ang ugnayang ito at hindi ko ito gagamitin sa pansariling pakinabang;

Paninindigan ko ang katapatan at katotohanan;

At higit sa lahat, uunahin ko ang kapakanan at kabutihan ng aking mga pasyente sa lahat ng pagkakataon.

 

Download the original letter here.

Advocacy

World Heart Day

Camp BraveHeart

Healthy Lifestyle Campaign

Heart Fair

Contact Us

Call Us: +63 2 470-5525, 470-5528
              +63 2 687-7797

Email Us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.philheart.org

Suite 1108, 11th Flr. East Tower, PSE Centre, Exchange Road Ortigas Center, Pasig City, Philippines

Follow Us
test